Yenilik ve Akıllı Şehirler Politikaları

Sayısı ve niteliği sürekli artan teknolojik gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar, kent yaşamı üzerinde dönüştürücü etkiye sahiptir. Akıllı Şehir olarak ifade edilen bu dönüşüm tüm ekosistem paydaşlarının işbirliğinde kentte yer alan varlıklar arasında güçlü ağlar kurarak ve birlikte çalışabilirliğini sağlayarak;  kendi kendine değer üretebilmesini hedeflemektedir. Ayrıca, sunduğu bilgiyi ekonomik, sosyal ve çevresel faydaya dönüştürebilme kabiliyeti ile çevresel sürdürülebilirlik alanlarında kazanımlar oluşturmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan ‘’Etkin, Sürdürülebilir, Üreten Akıllı Şehir Ekosistemi’’ ile hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir politikalar üretmek hedeflenmektedir.