Tarım ve Sağlıklı Gıda Politikaları Çalıştayı

25.02.2022 tarihinde, Prof. Dr. Metin TURAN ve (CHP Edirne Milletvekili) Doç Dr. Okan GAYTANCIOĞLU moderatörlüğünde, katılımcılar ile birlikte Büyükçekmece ilçe sınırlarında tarımsal potansiyel ve bu potansiyelin geliştirilmesi, Tarımsal üretim modelleri ve modern tarımının gereklilikleri, Bölgeye uygun katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi, kent tarımı ve Büyükçekmece belediyesinde kent tarımının geliştirilmesi, dikey tarım, topraksız tarım modellerinin geliştirilmesi, ayrıca sağlıklı ve ekolojik tarım ürünlerine uygun maliyetle erişimin sağlanmasıyla farklı kesimlerin gıda ihtiyacına çözüm önerileri, organik tarım, kent bostanları, kooperatifleşme, toplulaştırma politikaları, köy pazarları, üreticiden tüketiciye gıda tedarikinin kısaltılması ve Büyükçekmece’nin tarımsal kapasitesinin artırılması gibi politikalar tartışılmıştır.