Eğitim ve Kültür Politikaları

Bu başlığın altında, kentte yaşayan tüm hemşehrilerimizin eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yaşam ile hayat boyu öğrenme konusunda eşit haklara sahip olmaları, eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin ve etkinliğini artırılması, yoksulluğun minimize edilmesi konusunda farklı fikirler ve çözüm önerilerin ortaya çıkarılması, bakıma muhtaç her yaş grubundaki bireylerin bakımları, korunmaları ve hayata kazanımları konusunda yeni fikirler elde etmektir. Ayrıca, sporda bütünlük sağlanması ile iyi yönetişim ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi,  herkes için spora eşit erişimin önemi konusunda farkındalıkla birlikte gönüllü faaliyetler, sosyal içerme ve eşit fırsatların teşvik edilmesi konularında yeni proje ve stratejiler de amaçlanmaktadır. 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6