Katılımcı Yönetim Politikaları

Katılım, demokrasinin temel ilkeleri arasındadır. Katılımcı yönetim anlayışının temelinde çok aktörlü bir yönetim modeli yer almaktadır. Söz konusu yaklaşım demokratik yönetimle doğrudan ilişkilidir. Gerçekleştirmeyi planladığımız Büyükçekmece 2050 Vizyon çalışmalarında, Büyükçekmece halkının talep ve önerileri değerlendirilerek Büyükçekmece’nin geleceği ile ilgili politikaların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu politikalarda amaç; katılım ile alınan kararların kalitesini arttırarak, çok farklı perspektiferden gelen bilgileri bir araya getirmek ve bu bilgiler üzerinden ortaklaşa çözümler üretilebilmesine ve yenilikçi yaklaşımların desteklenmesine olanak sağlamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi; bundan sonrada “kararların ortaklaşa alındığı” geleceğin demokratik ve katılımcı kentini oluşturmak hedeflenmektedir.

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 8