Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları

Günümüzde üretim ve ticaretin küreselleşmesiyle birlikte, ulaştırma politikaları ekonomik büyümenin sağlanması ve rekabetçiliğin artırılmasının temel unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaştırma politikaları genel çerçevesiyle incelenirken, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu şeklindeki farklı ulaştırma sistemlerinin durumu da analiz edilerek, kaynakların etkinlik ve verimlilik ilkelerine göre kullanılması, uzun vadeli amaçların belirlenmesi ve henüz ortaya çıkmamış ihtiyaçların da karşılanabilmesi adına kamu yönetimi faaliyetlerinin bütünleşik bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  Kentte öncelikli olarak, “nelerin yapılması” gerektiği ve ikinci olarak bunların “nasıl yapılacağı konularında yeni stratejiler geliştirilmesi, ayrıca sürdürülebilir ve akıllı ulaşım ile iletişim altyapısının kurulması, siber güvenlik, fiber iletişim altyapısı ve genişbant iletişimin yaygınlaştırılması konularında farklı fikirlere ulaşılması, ulaşım ve iletişim varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilerek hareketliliğin artırılması konusunda yeni stratejiler belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6