Çocuk çalıştayı

Videolar

20.02.2022 günü Doç Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET’ in koordinatörlüğünde sabah ve öğleden sonra iki oturum halinde, (07-10 ve 11-14 yaş grupları) çocuk çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çocuk Çalıştayı; Belediye 2050 Kent Vizyonu dikkate alınarak “kapsayıcılık, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, ulaşım, eğitim ve kapsayıcılık” başlıkları üzerinde 6 alt tema altında değerlendirilmiştir. Çocukların çalışmaya uyum ve ilgisini arttırmaya yönelik özel bir vizyon 2050 belgesi ön bilgilendirme videosu hazırlanmış çalıştay öncesi iki gruba da sunulmuştur. Çocukların sürece ısınması için yaratıcı drama oyunları oynanmıştır. Çalıştayda yöntem olarak da oyun kartları kullanılmış ve bu kartlarda yazan sorulara göre yorumlar alınmıştır. Yapılan çalıştayda, Çocukların kamusal alanlarda yaşadıkları sıkıntılar ve bunlara yönelik çözüm önerileri, Kentsel dönüşüm konusunda neler düşündükleri, özellikle pandemi sürecinde yaşamış oldukları iletişim sorunları, akıllı şehirlere bakış açıları, ulaşım ve yaşadıkları sıkıntılar ,eğitim konusunda özellikle yapay zeka, metaverse eğitimleri ve dijital alanlarda eğitim konularında temel ihtiyaçları ve bakış açıları, konularında çalışmalar yapılmıştır.