Göç Politikaları

Tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliği; sıcaklıkların, ani hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ekosistem ve biyolojik çeşitliliği, insan sağlığı, tarım ve gıda güvenliğini gibi birçok değişimi beraberinde getirirken, özellikle Ortadoğu’da ve Afrika kıtasında yaşanan iç savaşlar, kuraklık, ekonomik yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerinden göç eden insanlar tarafından Türkiye önemli bir göç noktası haline gelmiştir. Yaşamış olduğumuz coğrafyada sayıları yarım milyondan fazla rakamlar ile ifade edilen düzensiz göçmen bulunmaktadır. Bu başlık altında yukarıda sayılan nedenlerle, kentin önümüzdeki yıllarda yaşayabileceği göç sorunu ve  etkilerinin antropolojik, demografik, ekonomik, sosyolojik ve hukuki  açıdan  inceleyerek  uzun dönemli ve etkili sürdürülebilir göç politikalarının oluşturulmasına  yönelik görüş ve çözüm önerileri ile kentin göç sorununa karşı alacağı önlemler ekseninde 2050   stratejisini belirlenmesi hedeflenmektedir.

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6