Toplumsal Kapsayıcılık Politikaları

Toplumsal Cinsiyet Politikaları konusunda yapılacak çalışmalar sonucunda, yasalarla kendisine tanınan hakları kullanmakta zorlanan kırılgan gruplara (engelli, göçmen, mülteci) ve dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, genç) özel politikalar üretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca; ırk, ten rengi, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya diğer görüşler, ulusal azınlık mensubu olma, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüye dayalı çoklu ayrımcılığın ortadan kalkması, dezavantajların kadın - erkek eşitliği ile sorunların çözümleri için yeni stratejiler oluşturmak ve ayrım yapılmadan her insanın rahatlıkla yaşayacağı bir kent hedeflenmektedir.

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6