Tarım ve Sağlıklı Gıda Politikaları

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve halen devam eden Covit-19 Pandemisi, gıda ve tarım konusunda kendi kendine yetebilen ülkelerin ve kentlerin ayakta kalabileceği gerçeğini bir kez daha insanoğluna hatırlatmıştır. Kent genelinde bulunan pasif tarım alanlarının işler hale getirilmesi, kentte yaşayan tüm insanların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri, ekolojik tarım ve tarımda yeni uygulamalar; kent bostanları, kooperatifleşme, kadın ve üretici pazarları gibi alanlarda yeni politikaların tartışılması hedeflenmektedir. Ayrıca, gıda ve tarımla ilgili çözümler ile ilgili politika ve görüşler bu başlık altında ele alınacaktır. 

 

 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 8