Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yön. Pol

Video

01.04.2022 günü gerçekleştirilen çalıştay’ ın moderatörlüğünü Prof. Dr. Erbay ARIKBOĞA ve Prof. Dr. Yusuf ERBAY gerçekleştirmiştir. Yapılan çalıştay Engelliler, Yoksullar ve sosyal dayanışma, Göçmenler, mülteciler (sığınmacılar), Kültür ve sanat, Katılım ve aidiyet konularını tartışıldığı çalıştayda ayrıca katılımcılara 9 sorudan oluşan mini bir anket yapıldı. Belirtilen konuların haricinde, karar mekanizmaları ve temsiliyette eşitlik, kentsel hizmetlere erişimde eşitlik istihdam politikaları ve çalışma hayatında eşitlik, barınma hakkı temelinde eşitlik gibi başlıklar konusunda görüşler dile getirilmiştir. Çalıştay sonucunda, demokratik ve katılımcı bir kentin inşasına yönelik etkin ve uygulanabilir katılım araçlarının önermesi öne çıkmıştır.