Kentsel Dönüşüm ile Afet ve Risk Politikaları Çalıştayı

Video

16.03.2022 günü öğleden sonra yapılan çalıştay Prof. Dr. Hatice AYATAÇ moderatörlüğünde, sektör temsilcileri, STK’lar, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler ve halkın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay ‘da, Büyükçekmece’de bulunan riskli binaların yıkılıp depreme dayanıklı binaların yapılması, deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi, mahalle gönüllü kurtarma ekipleri kurulması, Okullarda periyodik olarak öğrenciler deprem konusunda bilgi verilmesi, ulaşım konusu, riskli ve eski yapıların kentsel dönüşümle sağlamlaştırılması, yeşil alanların korunması, doğal afetlerde okulların, camilerin, spor salonlarının, antrepo ve depoların afet şartlarında nasıl ve ne şekilde barınma amaçlı kullanılabileceği, kentsel dönüşüm için; nasıl olması ve nelerin olması gerektiği konuları tartışılmıştır.