Ulaşım ve Altyapı Politikaları

25.03.2022 günü öğleden sonra yapılan Ulaşım ve Alt Yapı Politikaları konu başlığı altında çalıştay Doç. Dr. Hüseyin Onur TEZCAN moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay öncesinde ulaşım ve alt yapı sorunlarıyla ilgili olarak 267 kişinin katılmış olduğu bir anket yapılmış ve anketin sonucunda ortaya çıkan, denize erişim ve rekreasyon alanları, ilçenin ulaşım sistemindeki eksiklikler, toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşım türleri, karayolu altyapısında bulunan eksiklikler, bozuk yollar, toplu taşıma ve aktif ulaşım türlerine öncelik veren politikalar ve bu politikalar konusunda uygulamalar tartışılmıştır.