Kamusal Mekânlar ve Kıyı Politikaları

Kamusal mekânlar, kent sakinlerinin birbiriyle iletişim kurdukları, çeşitli aktiviteleri gerçekleştirdikleri ve kent-toplum yaşamının geçtiği alanların tümünü kapsamaktadır. Bu mekânlar toplumun tüm bireylerinin kullanımına açık olan park, bahçe, yol, meydan, avlu gibi alanlardır.  Hazırlanacak olan 2050 stratejisi ile kent içerisinde yaşayan, toplumun her kesiminin eşit ölçüde kullanabileceği daha fazla sosyal donatı ve mekânların oluşturulması sağlanarak kişi başına düşen 106 m2’lik yeşil alan miktarını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmaktır. Ayrıca, kente ait 25 km’ lik kesintisiz sahil bandının tamamının kent sakinleri tarafından aktif kullanımını ve yeni oluşturulacak sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi adına önem taşımaktadır. 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6