Vizyon 2050

Büyükçekmece Vizyon 2050 Nedir?

Tarihi konumu, kesintisiz 25 km’lik sahili, yatay yapılaşması, kişi başına düşen 106 m2’lik yeşil alanı, uluslararası ödüllü kültür ve sanat festivali, 12 yıldızlı şehir unvanı ile Büyükçekmece İstanbul’un yaşanabilir en güzel ilçelerinin başında gelmektedir. Almış olduğu ödüller, kültür, sanat, eğitim, spor ve yaşam kalitesinin yüksek olması ve her geçen gün nüfus yoğunluğunun artması, 1.kuşak deprem ve afet bölgesinde olması, kentsel dönüşümden ziyade yerinde dönüşüm projelerinin öne çıkarak cazibe haline gelmesi, kıyı boyu sahil düzenlemesinin devam etmesi, ekonomik, toplumsal, çevresel ve etkiler ve gelişen değişen teknoloji karşısında, Vizyon 2050 çalışmasına ve yeni stratejilere ihtiyaç duyulmuştur. 

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA ya da Küresel Amaçlar) göz önüne alınarak başlatılan Vizyon 2050 çalışması ile, il aşamada, sorunların ve potansiyellerin tespit edilmesi İkinci aşamada Kentin yaşam kalitesinin artırılması, potansiyel kaynakların kullanımları hakkında yeni hedefler belirlenmesi, yaşanabilir ve sürdürülebilinir kent politikası  ile belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için uygulanacak politika, somut kararlar ve eylem planları belirlenecektir.

Üst yönetim ve müdürlüklerin katılımı ile yapılacak bu çalışmada öncelikli konular: Katılımcı Yönetim Politikaları, Toplumsal Cinsiyet Politikaları, Kamusal Mekânlar ve Kıyı Politikaları, Kentsel Dönüşüm ile Afet ve Risk Politikaları, Yenilik ve Akıllı Şehirler Politikaları, Tarım ve Sağlıklı Gıda Politikaları, İklim Değişikliği - Ekoloji ve Çevre Politikaları, Ulaşım ve Altyapı Politikaları, Eğitim ve Kültür Politikaları ve Göç Politikaları altında birçok konu yer almaktadır.

2050 Büyükçekmece Vizyonu, Üst politika belgeleri, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte hazırlanan kalkınma politikaları ve diğer tüm belgeler dikkate alınarak ve katılımcı yönetim gereğince kentte yaşayan her kesimin katılarak fikirlerini ortaya koyacağı bir bakış açısı ile hazırlanmaktadır. 

Büyükçekmece Vizyon 2050 Çalıştayı’nın temel amacı, yerel demokrasinin gereği, Büyükçekmece’de yaşayan kent halkının, kent hakkına sahip çıkmasına ve kentin geleceğinde söz sahibi olmasına aracı olmaktır.