Kent Hakkı ve Mekânın Dönüşümü Çalıştayı

Video

17.06.2022 günü açılış konuşmasını Belediye Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN’ün yaptığı, moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut GÜLER’in gerçekleştirmiş olduğu çalıştaya, alanında uzman kişilerin yanı sıra, iş insanları, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, müteahhitler ve ilgili personellerin katılımı ile  sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

Sabah oturumunda gerçekleştirilen ‘’Kent Hakkı’’ çalışmalarında, Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Prof. Dr. Mithat KARASU ve Doç Dr. Esra Banu SİPAHİ tarafından Kent Kültürü ve Kent Hukuku, Kente Karşı Suç: Büyükçekmece Örneği, Güvenlik Algısı ve Suç Korkusu: Büyükçekmece İçin Öneriler konuları görüşülmüştür.

Prof. Dr. Mahmut GÜLER moderatörlüğünde öğleden sonra gerçekleştirilen ‘’Mekânın Değişimi’’ oturumunda, Prof. Dr. Hatice AYATAÇ, Prof. Dr. Fatih TERZİ, Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Doç Dr. H. Onur TEZCAN ve Doç Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA tarafından, afet ve risk politikaları, yenilik ve akıllı şehirler, ulaşım ve altyapı politikaları ve kamusal alan politikaları konuları görüşülmüştür.

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ tarafından yapılan çalıştayın kapanış bildirgesinde, Büyükçekmece ilçesinin önümüzdeki 30 yıllık süreçte, kentsel planlama ve kentsel gelişimi, kamusal mekanlar ve kıyı politikaları, ulaşım, deniz kirliliği, çevre ve  iklim değişikliği, göç ve sığınmacı (mülteci) sorunları, güvenlik algısı, kent hukuku, kente karşı aidiyet politikalarının tartışılmıştır. Yapılan tartışmalar sonucunda, 2050 vizyon strateji belgesine alt yapı oluşturacak çok önemli ve verimli kaynaklar ortaya çıkmıştır.

 

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6