Kamusal Mekanlar ve Kıyı Politikaları Çalıştayı

Video

16.03.2022 günü Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ ve Doç Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Kıyı alanlarında aktivite çeşitliliği, kıyıda insan-plaj-deniz etkileşimine imkân veren olanaklar, karadan kıyıya güvenli erişim imkânları (bisiklet, kamusal araç gibi) mekânsal tasarım kurgusu, doğal türlerin yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, Kıyı Alanlarında İklim Değişliği, Adaptasyon yaklaşımları kapsamında hem sürdürülebilirliğin temini, karbon ayak izi, su ayak izi ve denizden kaynaklı tehlikeler (tsunami, deniz seviyesi yükselmesi ve tuzlanma) (kısa-orta ve uzun vadeli) ileri peyzaj stratejileri konuları tartışılmıştır.