Göç Çalıştayı

Video

 

18.03.2022 günü Doç. Dr. Murat YAMAN ve Dr. Öğr. Görevlisi Erkan ÇAKIR moderatörlüğünde yapılan Göç Politikaları Çalıştayına vatandaşlar, muhtarlar, STK temsilcileri, kamu çalışanları vb. toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 30 kişi katılım göstermiştir. Çalıştayda, iç göç, dış göç ile ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları, Büyükçekmece’nin 2050 yılındaki demografik yapısını ile 2050’ye yönelik nüfus politikaları, kent yaşamı, kent hakkı, birlikte yaşam, toplumsal barış konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.