Yenilik ve Akıllı Şehirler Politikaları

Video

25.03.2022 günü Prof. Dr. Fatih TERZİ moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, artan nüfusu ile birlikte ortaya çıkan sorunların teknolojik çözümleri, Büyükçekmece’de ulaşım, teknik altyapı (daha çok internet ve yenilenebilir enerji), enerji yönetimi, su kaynaklarının yönetimi, açık ve yeşil alan kullanımı ve yönetimi, eğitim-öğretim, afet ve acil durum yönetimi ve turizm konularında Akıllı şehir uygulamaları tartışılmıştır.