İklim Değişikliği - Ekoloji ve Çevre Politikaları

Coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almamız dolayısıyla, zaman zaman ani yağışlar, sel, artan sıcak hava dalgaları ve buna bağlı orman yangınları ile kuraklıklar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle, küresel iklim değişikliği ve bundan kaynaklanan tüm sorunlarla mücadele konusunda hem yerel hem de küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına etkin şekilde katkıda bulunmak, gelecekte iklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik Ar-Ge projeleri hazırlamak, iklim değişikliği neticesinde muhtemel kıyı ve tatlı su kaybının belirlenmesi, kıyılar ile göl ve sulak alanlar için doğa temelli iklim değişikliğine uyum tedbirlerini ortaya koyacak politikaların belirlemek, iklim eylem planını hazırlamak, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltmak, bu çalışmalar için gereken finansal gereçlerin ve teknolojilerin geliştirmek ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için alınması gereken önlemler konusunda çalışmalar yürütmek amaçlanmaktadır.

 
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 6